جراحی گوش

شما حتما کودکانی را به خاطر می آورید که در مدرسه گوشهای بزرگی دارند این گوشهای بزرگ گاهی جلب توجه می کنند و اعتماد به نفس را از کودکان می گیرد.25% فرزندانی که از والدینی با گوشهای بزرگ متولد می شوند گوشهای بزرگ دارندو گاهی این کودکان از احساس ناخوشایند بزرگی گوش رنج می برند. اصلاح بزرگی گوش می تواند بعد از سن 5 سالگی کودک انجام شود.این عمل می تواند گوشها را به حالت نزدیک به طبیعی برگرداند.

سعی کنید در مورد گوشهای خود فکر نکنید ولی اگر مشکلی با آنها دارید می توانید به راحتی آنها را عمل کنید.

دوره ی نقاهت جراحی گوش:

معمولا این جراحی با بی حسی موضعی ویا عمومی صورت می گیردوحدود 5/1تا2 ساعت طول می کشد و معمولا برش جراحی در پشت گوش می باشد.

 

به دنبال جراحی" گوش تا 3روز پانسمان  می گرددو بعد از آن به مدت 2 هفته باید از هدبند استفاده کرد سپس بعد از 2 هفته هدبند فقط شبها گذاشته شود.

بیمار بعد از 2هفته می تواند به سرکار خود برگردد. در ابتدا ممکن است بی حسی مختصری در گوش وجود داشته باشدو خوابیده به نظر برسد و کبودی و درد مختصر طبیعی است و معمولا بعد از 2 هفته فروکش می کند برگشت به حالت طبیعی حدود 6 هفته طول می کشد.